Thông báo về việc đăng ký ở nội trú Ký túc xá HK II năm học 2021-2022

15-02-2022 quanly

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký ở nội trú Ký túc xá HK II năm học 2021-2022)

           Hiện nay có một số sinh viên khóa K45 đã đăng ký online ở ký túc xá, nhưng không đến ở, cho nên ký túc xá vẫn còn chỗ trống. Vì vậy Phòng quản lý Ký túc xá thông báo đến toàn thể các em sinh viên đang học tại trường Cao Đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh, em nào có nhu cầu ở ký túc xá thì đến liên hệ với phòng quản lý ký túc xá:  số 103 đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh,            ĐT: 028 38978499  để đăng ký ở ký túc xá.

Trân trọng;

                        P. QL KÝ TÚC XÁ

 

 

Bài viết khác