Phí ở Ký túc xá & Phí khác

15-01-2022 Hồ Diên Lợi

1. Tòa nhà D:

– Mỗi phòng 5 sinh viên

– Mỗi sinh viên 400.000đ/tháng

Nghỉ tết không tính phí.

2. Tòa nhà A, B, C:

– Mỗi phòng 8 sinh viên

– Mỗi sinh viên 300.000đ/tháng

– Nghỉ tết không tính phí.

ĐT liên hệ: 028.389.784.99

Bài viết khác